Overlijden en rouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is heel belangrijk dat het rouwproces n.a.v. een overlijden op een goede manier plaatsvindt. Als dat niet gebeurt, kan dat tot (bijvoorbeeld psychische) problemen leiden. Het rouwproces wordt veelal als een opeenvolging van fases gezien. Tegenwoordig is er een nieuwe kijk op dit proces. Daarbij staan niet verschillende fases, maar taken centraal. Dit zijn die taken:
– het aanvaarden van het verlies
– het voelen van de pijn die het gevolg is van het verlies
– het aanpassen aan een leven en een situatie waar de overleden dierbare geen deel meer van uitmaakt
– de overledene emotioneel een plek geven en verder leven zonder de overledene

Het afronden van deze vier taken is noodzakelijk om het rouwproces goed te doorlopen. Ieder zal dat uiteraard op een andere manier doen. En iedereen in zijn/haar eigen tempo.

Het kan voorkomen dat het niet lukt om een of meerdere taken af te ronden. Dan is het goed te weten dat er mensen zijn die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van dit rouwproces. Van der Bent Uitvaart wil daar graag bij helpen om de juiste persoon of instantie te vinden.

Meer informatie over de vier taken vind je hier.