Tot nu toe is het in Nederland zo, dat wanneer kinderen voor de geboorte overlijden, zij niet worden bijgeschreven in de basisregistratie personen (BRP). Wel bestaat er een ‘akte van levenloos geboren kind’ (bij een zwangerschap vanaf 24 weken altijd, bij minder dan 24 weken hebben de ouders de keuze om die op te laten maken). Dit maakte dat veel ouders ervaren dat dit kind eigenlijk niet erkend wordt.

Daar komt verandering in! Er komt namelijk een wetsvoorstel om deze akte om te zetten in een geboorteakte. In de geboorteakte komt dan de vermelding dat het kind levenloos ter wereld is gekomen. De ouders kunnen dan het kind ook laten registreren in het BRP. Dit kan straks ook met terugwerkende kracht. Dus alle voor de geboorte overleden kinderen kunnen alsnog worden bijgeschreven.

Zie bijvoorbeeld: http://nos.nl/artikel/2133238-doodgeboren-kinderen-worden-ook-geregistreerd.html