Sinds deze maand is er een nieuwe wet in werking getreden die erfgenamen beter beschermt tegen eventuele (onverwachte) schuld uit een nalatenschap. Momenteel was het zo dat als je als erfgenaam bijvoorbeeld iets meenam uit het huis van degene die overleden was, je daarmee de nalatenschap aanvaard had. Als de nalatenschap dan vervolgens negatief bleek te zijn (schuld dus), dan draaide je daar als erfgenaam voor op. Met alle gevolgen van dien. Dat is vanaf nu dus beter geregeld: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overlijden-en-erven/nieuws/2016/06/07/steun-in-de-eerste-kamer-voor-betere-bescherming-erfgenaam