Normaal gesproken zullen mensen, voordat ze iets gaan kopen, de prijs willen weten van hetgeen ze gaan kopen. Bij de dagelijkse boodschappen kan ik mij voorstellen dat dan wat minder gelet wordt op de prijs. Maar voor zaken die minder frequent gekocht worden (en zeker de zaken die duurder zijn), wordt veelal goed gekeken naar wat het kost. Maar als het om een uitvaart gaat? Wordt dan ook op de prijs gelet? Je zou verwachten van wel. Want we hebben het hier over een flinke uitgave. Het lijkt mij dat je dan van tevoren wilt weten wat dat (ongeveer) gaat kosten.

Want wat kost een uitvaart? Dat is eigenlijk vooral afhankelijk van de invulling van een uitvaart. Bijvoorbeeld: is het een begrafenis of een crematie? Een begrafenis is normaal gesproken duurder. De goedkoopste manier van begraven is in een zogenaamd algemeen graf. Het begraven in combinatie met de rechten voor een eigen graf is (een flink stuk) duurder. Welke kist of wade wordt gekozen? Er zijn kisten van een paar honderd euro, maar ook van een paar duizend. Waar vindt de uitvaartplechtigheid plaats? Is er gelegenheid om te condoleren, waar is dat en welke consumpties zijn daar voor degenen die komen? Kortom, veel factoren die de uiteindelijke prijs bepalen. Waarbij je voor een belangrijk deel zelf kunt bepalen hoeveel de uitvaart uiteindelijk gaat kosten.

Wil je, geheel vrijblijvend, weten wat een uitvaart totaal (ongeveer) gaat kosten, neem dan contact op met ons!