Wat kun je zeggen tegen iemand die afscheid neemt van een dierbare?

Toon je medeleven
Van harte gecondoleerd met het overlijden van . . . . (naam van de overledene noemen)

Geef troost
Vertel een mooie herinnering over de overledene of maak een waarderende opmerking over de uitvaart

Luister onbevangen en oprecht naar de reactie
Als de ander op jou reageert, luister aandachtig en zorg er voor dat de ander zichzelf kan zijn. Ook in het verdriet.
Dat doe je door:
– de gevoelens van de ander niet over te nemen
– geen ongevraagd advies te geven

Stel waarderende en uitnodigende vragen
– hoe was de uitvaartdienst voor jou?
– wat heb je voor de komende tijd nodig?
– hoe kan ik er voor je zijn?

Sluit het gesprek af met een actie
Voorbeeld: vind je het fijn als ik je deze week bel voor een afspraak?

Opmerking: wees niet bang voor je eigen emoties. Ze geven verbinding in verdriet en zijn daarom steunend en troostend.

Dit is van: Landelijk Steunpunt Verlies