heb je even voor mij?
We zullen de hit van Frans Bauer allemaal wel kennen. “Heb je even voor mij?” Een lied over iemand die verliefd is op een ander en o.a. vraagt of diegene wat tijd voor hem wil vrijmaken.
Met betrekking tot de dood is het ook belangrijk om ’tijd vrij te maken’. Voor jezelf om daarover na te denken. Bijvoorbeeld welke wensen er zijn rondom je eigen uitvaart. Maar ook om daar samen met anderen over te spreken. Zodat anderen van jouw wensen op de hoogte zijn. Maar mogelijk dat zo’n gesprek je ook op bepaalde gedachten brengt rondom jouw uitvaart. En misschien heb je er nog nooit met iemand over gepraat. Bureau MORBidee (www.bureaumorbidee.nl) noemt de volgende 10 goede redenen om over de dood te praten:

1.Het zorgt voor verbinding
Praten over je verwachtingen en gedachten over je eigen dood is persoonlijk en
intiem. Het brengt mensen dichter bij elkaar. Het zorgt dus voor verbinding tussen
jou en de ander, je leert elkaar beter kennen. En wie wil dat niet?
2. Je wordt gelukkig
Van praten over de dood, of het nadenken erover, word je gelukkig. Iedereen
verwacht er in eerste instantie vooral depressief, negatief en levensmoe van te
worden, maar het tegendeel is het geval, zo blijkt uit onderzoek. Je wordt er minder
depressief, positiever en levenslustiger van. Plus: je zelfbeeld gaat erop vooruit.
3. Aandacht voor wezenlijke zaken
Praten over de dood is het leven serieus nemen. Veel mensen merken, als ze
nadenken en praten over de dood en/of de eindigheid van hun leven, dat hun gezin,
hun vrienden en het sociale leven, belangrijker zijn dan hun werk of het materiële
bezit. Als je dat weet, gaat je aandacht meer uit naar de wezenlijke zaken.
4. Het leven krijgt meer betekenis
Praten over de dood vergroot het bewustzijn van je sterfelijkheid. Wie zich bewust is
van zijn/haar sterfelijkheid haalt meer uit het leven. Je doet eerder de dingen die je
leuk vindt, je gaat prioriteiten stellen. Je hebt straks op je sterfbed geen spijt van de
dingen die je níet gedaan hebt, hooguit van wat je wel gedaan hebt. Het leven krijgt,
kortom, meer betekenis.
5. Bewustzijn vergroot je relativeringsvermogen
Praten over de dood en het bewust zijn van je sterfelijkheid vergroot je
relativeringsvermogen. Het helpt te focussen op de zaken die ertoe doen, en het
helpt je over al die kleine ergernissen – die mensen soms tot grote hoogte opblazen
– heen te stappen.
6. Je leeft gezonder
Weten dat je sterfelijk bent zorgt ervoor dat je gezonder leeft. Omdat we weten dat
we sterfelijk zijn laten we die sigaretten links liggen, kijken we goed uit in het verkeer
en eten we regelmatig groente en fruit.
7. Helpt wensen realiseren
Praten over wat je wel of niet wilt meemaken in je laatste levensfase, maakt de kans
groter dat je wensen op dat gebied realiteit worden. Bovendien kan het helpen
crisissituaties te voorkomen. Openheid geven is essentieel voor de gewenste,
passende zorg in de laatste weken en maanden van je leven.
8. Verkleint het aantal onafgemaakte zaken
Is er sprake van een ongeneeslijke ziekte, en is het sterven daadwerkelijk nabij?
Deze werkelijkheid onder ogen zien en aandacht geven, voorkomt dat er
‘onafgemaakte zaken’ blijven liggen. Voor de achterblijvers kan openheid in deze
levensfase de verliesverwerking minder complex maken.
9. Vermindert de angst
Praten over de dood vermindert de angst voor de dood. Je loopt niet meer met een
grote boog om de angst heen, maar durft ernaar te kijken. In het begin is het vast
heel eng om ‘het beest in de bek te kijken’, maar het went.
10. Geeft rust
Praten over de dood geeft rust, met name als het gaat over ‘regelzaken’, zoals je
wensen over de uitvaart en het testament. Ook het vastleggen van je wensen over
donatie, reanimatie en euthanasie, bij voorbeeld in een wils- of zorgverklaring, heeft
dat voordeel.
P.S.
‘Over de dood praten’ is een breed begrip. Het kan gaan over de uitvaart of de visie op het
leven-na-de-dood, het kan gaan over palliatieve zorgverlening of over afscheid nemen, het
kan gaan over eerdere verlieservaringen of over de eigen sterfelijkheid. Onze overtuiging is
dat het niet uitmaakt wát er precies gezegd wordt, áls er maar over ‘iets’ rondom de dood
besproken wordt. Ieder fragmentje informatie dat gedeeld wordt, maakt het weer een
beetje makkelijker om een volgend gesprek aan te gaan over een aspect van dat brede
thema ‘dood’.

Genoeg redenen dus om eens iemand uit te nodigen om tijd voor je vrij te maken om het hierover te hebben. Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen om het hierover te hebben!