Voor mensen die na 1 januari van dit jaar trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, gelden er nieuwe regels als het gaat om erfenissen en schenkingen. Waar het tot nu toe zo was, dat erfenissen en schenkingen automatisch binnen de gemeenschap van goederen vielen, is dat per 1 januari veranderd. Om te zorgen dat een erfenis of schenking toch binnen de gemeenschap van goederen valt, moeten er huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden vastgelegd worden.

Op deze site kun je hier meer over lezen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erven/vraag-en-antwoord/wat-is-de-wettelijke-verdeling-bij-erfrecht