Het is ongetwijfeld een van de meest ingrijpende gebeurtenissen die kan plaatsvinden in het leven: het overlijden van een baby/kind. Helaas heb ik er als uitvaartbegeleider in de praktijk ook al mee te maken gehad.

Over dit onderwerp is al veel informatie beschikbaar, maar ik kwam deze week een site tegen die m.i. veel nuttige informatie bevat en die ik dus graag onder de aandacht breng. Het gaat om www.stillelevens.nl. Een site van het Kenniscentrum babysterfte, dus een plek waar alle relevante kennis en kunde aanwezig is.
Hopelijk krijg je hier nooit mee te maken, maar als dit op jou of iemand in je directe omgeving van toepassing is, hoop ik dat je iets hebt aan de informatie die op deze site te vinden is.