In oktober berichtten wij al dat weer een belangrijke stap genomen was om het mogelijk te maken levenloos geboren kinderen officieel op te nemen in de Basisregistratie personen (BRP, voorheen Burgerlijke stand). Nu gisteren de Eerste Kamer ingestemd heeft met het voorstel om dit mogelijk te maken, is vanaf 4 februari 2019 het dan eindelijk mogelijk een verzoek te doen een levenloos geboren kind op te nemen in de BRP. 
Het maakt daarbij niet uit wanneer de zwangerschap heeft plaatsgevonden (dus met terugwerkende kracht registreren is ook mogelijk) of hoe lang de zwangerschap geduurd heeft. Zie hier voor het bericht vanuit de overheid.

Heel mooi dat een initiatief vanuit een aantal personen tot dit geleid heeft!