Op dit moment is er in museum Tot Zover (een museum over de uitvaart) een tentoonstelling over ‘Eten en rouw’. Twee onderwerpen die vaak nauw verbonden zijn. Want bij het regelen van een uitvaart denken we vaak aan de emotionele aspecten van het afscheid nemen, zoals het afscheid in bijvoorbeeld een kerk of het crematorium, de toespraken en de muziek. Een minder belangrijk onderwerp, maar wel wezenlijk van belang, is voeding. In tijden van rouw kan voeding een troostende en verbindende rol spelen. Een aantal aspecten die spelen:

Troost in eten

Voeding heeft altijd een belangrijke rol gespeeld bij het bieden van troost in moeilijke tijden. In bepaalde landen komen mensen na een begrafenis of crematie samen met familie en vrienden om met elkaar te eten. Dit kan troost bieden, gemeenschap opbouwen en een gevoel van samenzijn creëren. Het is een moment waarop mensen elkaar kunnen steunen en herinneringen kunnen delen. In Nederland zien we dit natuurlijk vaak in de condoleance na afloop waar (traditioneel) koffie/thee en cake of (steeds vaker) bier/wijn/fris en hapjes wordt aangeboden aan de mensen die aanwezig zijn op de uitvaart. Om met elkaar samen te zijn, na te praten en herinneringen te delen.

Eten als herinnering

Eten kan ook dienen als een manier om de overledene te herdenken. Het serveren van gerechten die geliefd waren bij de overledene kan een krachtige manier zijn om hun leven te vieren en hun persoonlijkheid te eren. Dit creëert een gevoel van verbondenheid met de overledene en helpt bij het verwerken van het verlies. Bijvoorbeeld op de datum waarop iemand overleden is, zijn/haar lievelingsgerecht maken en eten.

Kortom, eten en rouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

(En weet jij al wat je wilt op je uitvaart: koffie en cake of bier en bitterballen?)