Overlijden en Belastingdienst Naast de uitvaart moet er na een overlijden ook nog van alles en nog wat geregeld worden. Het overlijden moet doorgegeven worden aan diverse instanties, abonnementen moeten opgezegd worden, enzovoort. Wij adviseren trouwens om dat niet gelijk te gaan doen, maar daar pas een paar weken na afloop van de uitvaart mee te beginnen; je hebt immers die eerste periode na overlijden wel iets anders aan je hoofd…

Waar je na een overlijden ook mee te maken krijgt, is de Belastingdienst. Hun slogan waarin ze aangeven het de mensen makkelijker te willen maken, hebben ze vorm gegeven in overzicht met de belangrijkste informatie, wat wij graag met jullie delen.

Uw naaste overlijdt; wat moet u regelen bij de Belastingdienst?

Zes veelgestelde vragen en antwoorden van de Belastingdienst

Wanneer er iemand in uw omgeving overlijdt, komt er veel op u af. Het is logisch dat het regelen van belastingzaken dan niet één van de eerste dingen is waaraan u denkt. Dat begrijpt de Belastingdienst goed. Om u te helpen biedt de Belastingdienst informatie op maat voor iedereen die een naaste verliest en geeft antwoord op zes veelgestelde vragen.

1. Moet ik een overlijden doorgeven aan de Belastingdienst?

Nee, de Belastingdienst wordt hier door uw gemeente van op de hoogte gebracht. Een overlijden hoeft u dus niet zelf door te geven.

2. Hoe geef ik een contactpersoon door aan de Belastingdienst?

Kort na het overlijden stuurt de Belastingdienst een brief naar het adres van de overledene. Daarin vraagt de Belastingdienst u om een contactpersoon door te geven. Zo kan de Belastingdienst post sturen naar de juiste persoon. Het is belangrijk dit snel te doen. Ook als u op hetzelfde adres blijft wonen als de overledene, bijvoorbeeld omdat u samenwoonde.

3. Wat is de nabestaandenmachtiging?

Met de nabestaandenmachtiging kunt u belastingzaken en toeslagen van een overledene online regelen. De machtiging is digitaal en wordt aan uw DigiD gekoppeld. U kunt een nabestaandenmachtiging aanvragen via het online formulier ‘Aanvraag nabestaandenmachtiging’.

4. Mijn naaste kreeg ook toeslagen. Wat moet ik daarmee doen?

Wanneer alle gegevens bekend zijn, krijgen erfgenamen een definitieve berekening van de toeslagen.

  • Heeft de overledene te weinig gekregen? Dan betaalt de dienst Toeslagen het verschil alsnog aan de erfgenamen uit.
  • Heeft de overledene te veel gekregen? Dan moeten de erfgenamen dit bedrag terugbetalen.
  • Als uw partner overlijdt, zet de dienst Toeslagen de toeslagen die op naam van de overledene stonden, over op uw naam. En staan de toeslagen al op uw naam? Dan kan het toeslagbedrag dat u ontvangt veranderen.

Het inkomen van een achterblijvende partner verandert soms door een overlijden, bijvoorbeeld door een nabestaandenpensioen of doordat de hoogte van de AOW verandert. Check daarom zo snel mogelijk op toeslagen.nl of de gegevens van de achterblijvende partner kloppen. En had u samen nog geen toeslagen? Misschien hebt u daar nu wel recht op. Maak een proefberekening op toeslagen.nl.

5. Moet ik aangifte inkomstenbelasting doen voor de overledene?

U krijgt automatisch bericht als u aangifte inkomstenbelasting voor de overledene moet doen. In veel gevallen doet u aangifte over het jaar van overlijden. En als dat nog niet gedaan is, moet u soms ook aangifte doen over het voorgaande jaar.

 Een voorbeeld: als uw naaste in februari overlijdt, dan doet u aangifte over het vorige jaar (2023) én over de maanden januari tot en met februari (2024).

De uitnodiging om aangifte inkomstenbelasting te doen over het vorige jaar komt altijd in februari. De uitnodiging voor het doen van de aangifte over het jaar van overlijden komt binnen 5 maanden na het overlijden. Als u na 5 maanden niets hebt ontvangen, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst voor een aangifte.

6. Wat is het verschil tussen erfbelasting en inkomstenbelasting?

Inkomstenbelasting betaalt u namens (en met het vermogen van) de overledene over het salaris, pensioen of ander inkomen en vermogen van de overledene tot het moment van overlijden. Daarnaast kan het zijn dat u zelf erfbelasting moet betalen. Bijvoorbeeld als u een geldbedrag of een waardevol kunstwerk erft. De belasting die u moet betalen hangt af van de waarde van de verkrijging (erfenis).  en uw relatie tot de overledene. Tip: Met het hulpmiddel Erfbelasting berekenen weet u snel hoeveel belasting u ongeveer moet afdragen.

Binnen 4 maanden na overlijden stuurt de Belastingdienst een brief. In de brief staat wanneer u aangifte erfbelasting moet doen. 

Meer weten?

Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/nabestaanden voor meer informatie. Met de checklist nabestaanden kunt u een persoonlijk overzicht maken met wat u in uw situatie moet regelen. U kunt ook bellen met de BelastingTelefoon voor nabestaanden op (0800) 235 8354.

En wilt u meer overzicht in wat u als nabestaande nog meer moet regelen met de overheid? Kijk op rijksoverheid.nl/overlijden en maak een overzicht dat past bij uw situatie.
Belastingdienst tips eerste weken